Header image

Trasy

______________________________________________________________________________________________

Mapa głównych szlaków Nordic Walking w Gminie Sztutowo

Szczegółowe opisy tras w menu po prawej.
______________________________________________________________________________________________

INFORMACJE – UWAGI DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE SZLAKÓW

  1. Szlaki zostały wyznaczone w celu poprawy orientacji w terenie przez Gminę Sztutowo przy udziale Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Elbląg.
  2. Szlaki przebiegają po drogach leśnych na których mogą występować utrudnienia związane z gospodarką leśną.
  3. Na szlaku mogą występować przeszkody np. w postaci korzeni drzew wystających z ziemi.
  4. Na drzewach przy rozwidleniach i skrzyżowaniach dróg odwzorowano piktogramy NW z określeniem kierunku i koloru szlaku.
  5. W przypadkach szczególnych szlaki lub fragmenty szlaków mogą być czasowo objęte zakazem wstępu.
  6. Organizatorzy tras proszą o zachowanie czystości i porządku na szlakach.
  7. W przypadku pożaru należy zawiadomić Straż Pożarną nr alarm. 988

 

SZTUTOWO

Szlak żółty „Muzealny”

Poziom: łatwy

Różnica wzniesień: 10m

Długośc trasy: 4,3km

Czas przejścia: ok. 40min

Rodzaj nawierzchni: droga szutrowa ok 1km, dukty leśne, piaszczyste ok 2km

więcej>>

 

Szlak zielony „Przez sztutowskie lasy”

Poziom: średnio-zaawansowany

Różnica wzniesień: 20 m

Długość trasy: 5,3 km

Czas przejścia: ok 1,5 godz.

Rodzaj nawierzchni: dukty leśne

więcej>>

 

KATY RYBACKIE

Szlak czerwony „Las zachodni w Kątach Rybackich”

Poziom: łatwy

Różnica wzniesień: 20m

Długość trasy: 4,3 km

Czas przejścia: ok 1 godz.

Rodzaj nawierzchni: dukty leśne, droga szutrowa

więcej>>

Szlak niebieski  „Las wschodni w Kątach Rybackich

Poziom: łatwy

Różnica wzniesień: 20m

Długość trasy: 5,2 km

Czas przejścia: ok 1 godz.

Rodzaj nawierzchni: dukty leśne

więcej>>